Thứ 2 - Thứ 7 : 09:00 - 17:30

Tin tức

Hãy đọc những bài viết của chúng tôi để biết thêm thông tin bạn tìm kiếm

  1. Trang chủ
  2. Các chương trình đào tạo đại học

Tổng quan khóa dự bị đại học

Các khóa học đặc biệt về ngôn ngữ Nhật của các trường đại học dành cho sinh viên quốc tế là những chương trình mà ở đó sinh viên được học về ngôn ngữ, văn hóa, thương mại Nhật Bản và các chủ...
Xem chi tiết
Danh mục
Nhận xét
Go to top